Finanční kontrola aneb vnitřní kontrolní systém v podmínkách příspěvkové organizace – informace k mezitímní závěrce ......... on-line školení

Kurz č. 24004

Přednáší Ing. Daniela Burianová, LL.M.
auditor a daňový poradce, specialistka na účetnictví neziskové sféry
Termín pondělí 30. května 2022
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo on-line

Program kurzu

Cíl semináře: Praktické metodické rady k tvorbě funkčního systému řídící kontroly v podmínkách příspěvkové organizace

Program:
1. Vymezení vnitřního kontrolního systému, základních složek, postupů a principů obecně
2. Legislativní rámec 
3. Finanční kontrola jako základní nástroj realizace vnitřního kontrolního systému - zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti
4. Jednotlivé fáze řídící kontroly – jejich cíle, postupy, zdokumentování a personální zajištění
5. Vyhledávání, identifikace a hodnocení rizik ve vybraných oblastech - dlouhodobý majetek vlastní a svěřený k hospodaření, zásoby, finanční prostředky, pohledávky, závazky, fondy, mzdy, daně, zveřejňování smluv
6. Nastavení plánů kontrol, monitorovací činnost
7. Praktické příklady řídící kontroly - Upozornění na chyby zjišťované při finančních kontrolách v hospodaření příspěvkových organizací a d doporučení na zlepšení vnitřního kontrolního systému

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.320,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.420,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 320 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 420 Kč
včetně 21% DPH