Aplikace DPH ve zdravotnictví v roce 2019 a výhled pro rok 2020

Kurz č. 21936

Přednáší Olga Holubová
daňová poradkyně, specialistka na DPH, Praha
Termín úterý 12. listopadu 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cíl: S účastníky budou pomocí příkladů procvičena nejdůležitější ustanovení zákona o DPH v aktuálním znění, zejména §58 a pravidla týkající se zdravotní péče.
Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. V rámci časových možností budou posluchači informováni o novele 2020 a prostor dostanou i dotazy a konzultace.

Obsah:
- Předmět daně
- Místo plnění
- Osoby povinné k dani
- Speciální novinky pro řetězové transakce
- Režim skladu nově
- Přemístění - změny
- Poukazy
- Daňové doklady
- Oprava základu daně, postup u nedobytných pohledávek
- Služby osvobozené dle § 58
- Nárok na odpočet a jeho korekce
- Režim přenesení daňové povinnosti
- Časový posun

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH