Archiv – správa dokumentů v soukromé sféře a aktuální požadavky legislativy

Kurz č. 24095

Přednáší PaeDr. Bohumír Brom
archivář s 30-ti letou praxí v archivnictví, externí pedagog na VŠ finanční a správní v Praze
Termín středa 29. června 2022
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo T-STRING a.s. - zasedací místnost, Masarykovo nám. 1484, Pardubice

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou NOVATIS Pardubice - www.seminare-pardubice.cz

Zaměření semináře: Instituce soukromé sféry a nestátního soukromého sektoru, resp. tzv. soukromoprávní původci (podle § 3 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů).

Přínos pro účastníky: Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty.

Program:
- Základní povinnosti a práva různých typů původců podle české legislativy
- Hlavní povinnosti vyplývající ze zákona o archivnictví
- Specifika správy dokumentů v soukromém sektoru, vč. povinnosti uchovávat dokumenty v souladu s přílohami č. 1 a 2 zákona o archvnictví
- Spisový řád a plán – jejich tvorba a možnosti využívání i mimo veřejnou správu
- Skartační režim dokumentů, skartační řízení a výběr archiválií se státním archivem
- Nácvik dovedností při manipulaci s dokumenty s využitím jejich skartačního režimu
- Elektronizace správy dokumentů pod vlivem nařízení EU eIDAS
- Důsledky nařízení EU GDPR na oblast spisové služby a archivnictví
- Další hlavní související předpisy

Pro členy SÚ
2 300 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH