Archivnictví a spisová služba – praxe v oblasti spisové služby, správy dokumentů a nakládání s nimi podle zákona o archivnictví a spisové službě

Kurz č. 25050

Přednáší Mgr. et Mgr. Linda Řezníčková
metodik Státního oblastního archivu v Hradci Králové, pracoviště Pardubice
Termín pondělí 20. února 2023
Začátek

 8.30 hodin (prezence od 8.15 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Školení ke spisové službě bude zaměřeno na základní úkony ve správě dokumentů u veřejnoprávních původců v legislativním rámci zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění; vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, stavu k 1.1.2022 s přihlédnutím k chystaným úpravám novely vyhlášky; a Národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby s účinností od 4. 7. 2017 s přihlédnutím k chystaným změnám novely standardu. Zohledněny budou dopady i dalších nařízení EU (např. eIDAS, GDPR) či zákona o právu na digitální služby č. 12/2020 Sb. na řádnou správu dokumentů a nakládání s nimi v průběhu celého životního cyklu. Přiblíženy budou další vývojové tendence ve výkonu spisové služby z pohledu uživatelů i očekávaný postup u atestování elektronických systémů spisových služeb

Program:
- Archivní zákon (aktuální znění zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě)
- Vyhláška č. 504/2021 Sb. s účinností od 01.01.2022, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu -
- Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, VMV čá 57/2017


Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 300 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH