Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů pro začínající včetně příkladů z praxe

Kurz č. 22028

Přednáší Ing. Lenka Dvořáková
daňová poradkyně - členka odborných sekcí KDP ČR, certifikovaná účetní - členka KCÚ, Praha
Termín úterý 13. října 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Určeno: Seminář je vhodný pro ekonomické pracovníky a začínající účetní se znalostí základních účetních principů, kteří si chtějí ověřit své znalosti účetnictví na praktických příkladech. 

Přínos: Tento seminář vám přnese ucelenější pohled na účetní problematiku a získáte větší jistotu při účtování obtížnějších účetních operací. Probereme si jednotlivé účtové třídy a ukážeme si případy, ve kterých se nejčastěji chybuje a samozřejmě postupy, jak zjištěné chyby opravit.

Obsah:

  • Kontrolní prvky v účetnictví
  • Příklady účtování v jednotlivých účetních třídách s upozorněním na časté chyby
  • Evidence majetku
  • Opravné položky, účtování dotací, nedokončená výroba
  • Inventarizace a účetní uzávěrka
  • Účetní závěrka po novele zákona o účetnictví a vyhlášce č. 500/2002 Sb.
Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH