Celní kodex a předpisy v roce 2024 ......... on-line školení

Kurz č. 26028

Přednáší Marek Reinoha
odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti
Termín úterý 28. května 2024
Začátek

 9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Informace k online školení:
Školení proběhne přes Google Meet (přes odkaz v prohlížeči, bez nutnosti instalace). S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo můžete dotazy pokládat ústně nebo zaslat předem na náš email (info@intellego.cz). Minimálně 24 hodin před konáním obdržíte na Váš email přístupové údaje a podkladové materiály.

Zaměření školení:
Celní kodex Unie změnil od května 2016 pravidla dovozu a vývozu zboží v EU. Týkají se každého dovozce, vývozce i celního zástupce, nejvíce však držitelů povolení celních režimů a zjednodušených postupů. Na semináři budete seznámeni s aktuálními celními předpisy a pravidly zahraničního obchodu.

Komu je školení určeno:
Školení je určeno dovozcům a vývozcům zboží, celním deklarantům a pracovníkům poradenských firem.

Program školení:
1. Uvedení do problematiky celních předpisů
- účel
- základní celní předpisy
- základní pojmy
2. Celní hodnota zboží
- pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty
- vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží
- praktické příklady
3. Původ zboží
- nepreferenční
- preferenční
4. Ustanovení celních předpisů, která se vztahují na zboží od vstupu na celní území Společenství do doby, než je propuštěno do celního režimu
- vstup zboží na celní území Společenství
- předložení zboží k celnímu řízení
- ssouhrnná celní prohlášení
- dočasné uskladnění zboží
5. Propuštění zboží do celního režimu
- deklarant a zastupování v celním řízení
- formy celních prohlášení
- doklady nutné k celnímu řízení
- kontrola zboží
- rozhodnutí v celním řízení, apod.
6. Celní režimy:
- druhy celních režimů
- podmínky propuštění
- formy celních prohlášení
7. Doklady nutné k celnímu řízení
8. Zjednodušené postupy v celním řízení
9. Celní dluh
- vznik celního dluhu, formy úhrady apod.
- ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky)
10. Zajištění celního dluhu
11. Celní přestupky a celní delikty
- skutkové podstaty
- sankce
12. Informace k celnímu sazebníku integrovaného do TARIC CZ
13. Obchod z Velkou Británií po změnách od 1. ledna 2021

 

Pro členy SÚ
2 299 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 299 Kč
včetně 21% DPH