Celní předpisy v roce 2024 ......... on-line školení

Kurz č. 25078

Přednáší Marek Reinoha
odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti
Termín středa 6. prosince 2023
Začátek

 9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Komu je školení určeno:
Školení je určeno dovozcům a vývozcům zboží, celním deklarantům a pracovníkům poradenských firem.

Cíl školení:
Školení je zaměřeno na pravidla zahraničního obchodu.

Program školení:
1. Uvedení do problematiky celních předpisů:
- účel
- základní celní předpisy
- základní pojmy
2. Celní hodnota zboží
- pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty
- vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží
- praktické příklady
3. Původ zboží
- nepreferenční a preferenční
4. Ustanovení celních předpisů, která se vztahují na zboží od vstupu na celní území Společenství do doby, než je propuštěno do celního režimu
- vstup zboží na celní území Společenství
- předložení zboží k celnímu řízení
- souhrnná celní prohlášení
5. Propuštění zboží do celního režimu
- deklarant a zastupování v celním řízení
- formy celních prohlášení
- doklady nutné k celnímu řízení
- kontrola zboží
- rozhodnutí v celním řízení, apod.
6. Celní režimy
- druhy celních režimů
- podmínky propuštění
- formy celních prohlášení
7. Doklady nutné k celnímu řízení
8. Zjednodušené postupy v celním řízení
9. Celní dluh
- vznik celního dluhu, formy úhrady apod.
- ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky)
10. Zajištění celního dluhu
11. Celní přestupky a celní delikty
- skutkové podstaty
- sankce
12. Informace k celnímu sazebníku integrovaného do TARIC CZ
13. Obchod z Velkou Británií po změnách od 1. ledna 2021

Pro členy SÚ
2 299 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 299 Kč
včetně 21% DPH