Cestovní náhrady v roce 2023

Kurz č. 25010

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín úterý 18. dubna 2023
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hotel Alessandria - salonek č. 2 ve 3. patře hotelu, Třída SNP 733, Hradec Králové

Program kurzu

1. Nové vyhlášky pro tuzemské a zahraniční stravné pro rok 2023 – změny proti roku 2022
2. Změny cestovních náhrad v průběhu roku 2022 a jejich dopad do vyúčtování pracovních cest
3. Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty – vnitřní směrnice, pracovní smlouvy, příklady
4. Cestovní náhrady zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
5. Výklad k problematice místa výkonu práce a pravidelného pracoviště ve vazbě na ujednání v pracovních smlouvách
6. Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách – nároky na stravné, snížení stravného, nadlimitní plnění, výdaje na ubytování, jízdní výdaje a nutné vedlejší výdaje, příklady, souběh více cest v jednom dni, souběh stravného a stravenky v jednom dni, nejčastější chyby z praxe
7. Problematika stravného a stravenky nebo stravenkového paušálu
8. Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance – příklady, stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady
9. Rizika související s pracovní cestou a jejich řešení – nemoc zaměstnance v průběhu pracovní cesty, úraz, smrt, škoda na zdraví a majetku, příklady, daňové posouzení
10. Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách – sazby zahraničního stravného, snižování stravného, kapesné
11. Vyslání zaměstnance k výkonu práce do zahraničí – alternativy výkonu práce, cestovní náhrady, související daňové dopady
12. Výpočet a účtování stravného poskytnutého zaměstnanci v jiné (dohodnuté) měně než stanoví vyhláška MF + vyčíslení a zaúčtování nároků zaměstnance včetně vzniklých kurzových rozdílů
13. Vyúčtování pracovních cest – příklady vyúčtování v různých cizích měnách, účtování u zaměstnavatele, kurzové rozdíly
14. Paušalizace cestovních náhrad – stanovení paušálu, nejčastější chyby
15. Rozdíly při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské a nepodnikatelské sféře
16. Používání platebních karet zaměstnavatele i soukromých
17. Poskytování cestovních náhrad a jejich daňové posouzení osobám, se kterými není uzavřen pracovněprávní vztah (obchodním partnerům, jednatelům společností s ručením omezeným a členům orgánům právnických osob) – zdůraznění odlišností ve srovnání se zaměstnanci
18. Náhrady, které si při cestách v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti mohou daňově uplatnit OSVČ – zdůraznění odlišností ve srovnání se zaměstnanci

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.500,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.600,-- včetně DPH


Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 500 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 600 Kč
včetně 21% DPH