Daň z příjmů fyzických a právnických osob - daňové ukončení roku 2018 a změny pro rok 2019 ..... s Ing. Janem Vorlíčkem

Kurz č. 21910

Přednáší Ing. Jan Vorlíček
daňový specialista a dlouholetý zkušený lektor, Hradec Králové
Termín úterý 12. února 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

1. Daňové ukončení roku 2018 z pohledu:
- stanovení základu daně u fyzických a právnických osob z hlediska jednotlivých druhů příjmů a daňově uplatnitelných výdajů
- posuzování rezidentů a nerezidentů
- osvobozené příjmy a pravidla pro jejich uplatňování a prokazování
- oznamovací povinnost u osvobozených příjmů
- problematika veřejně prospěšných poplatníků
- zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností
- daňové a nedaňové výdaje a jejich uplatňování
- nezdanitelné části základu daně (dary, úroky z úvěrů, penzijní a životní pojištění
- odpočitatelné položky od základu daně (ztráty z minulých období, odpočty na podporu odborného vzdělávání)
- slevy na dani (na poplatníka, invalidní slevy, studentské odpočty, druhý z manželů, sleva za umístění dítěte, slevy v souvislosti s EET
- paušální výdaje a zásady pro jejich uplatnění
- daňové zvýhodnění formou slev a daňových bonusů
- placení daně, zálohy na daň
- kdo a za jakých podmínek je povinen podat daňové přiznání
- zásady pro roční zúčtování u zaměstnanců
- daňová přiznání u veřejně prospěšných poplatníků a společenství vlastníků jednotek
- termíny a formy podání daňového přiznání, přílohy

2. Změny související s daní z příjmů
- platné a účinné od roku 2019
- neschválené, legislativně připravované

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH