Daňové a nedaňové náklady a účtování o cizích měnách - aneb účetní závěrka trochu jinak ...... online

Kurz č. 26019

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín středa 14. února 2024
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo online

Program kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s daňovými a nedaňovými náklady (výdaji) na základě příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů a také s oficiálním výkladem finanční správy k tomuto tématu Pokynu D – 59 a také pohled Českých účetních standardů. V neposlední řadě budou řešeny i rozdíly mezi daňovým a účetním pohledem na náklady včetně problematiky časového rozlišení, dohadných položek a záloh nejenom v Kč , ale i v cizích měnách na základě Interpretací NÚR.

Program:
1. Princip časového rozlišení z pohledu ZDP a ČÚS a jeho promítnutí do účetnictví
2. Pojmy náklad a výnos z hlediska daní a účetnictví
3. Daňově účinné náklady z pohledu ZDP 
4. Příklady na rozdílné pojetí nákladů z hlediska daní a účetnictví - opravné položky, odpisy majetku, smluvní pokuty, škody, reklamní náklady, náklady na zaměstnance atd.
5. Daňově neúčinné náklady z pohledu ZDP (reprezentační náklady, pokuty a penále, manka a škody, atd.) a jejich dopad do DPH
6. Dohadné položky a jejich daňový dopad, dohadné položky a časové rozlišení v cizí měně
7. Účtování záloh poskytnutých i přijatých  v cizí měně na konci období
8. Kurzové rozdíly  v průběhu účetního období a na jeho konci a chystaná změna od roku 2024 v rámci konsolidačního balíčku
9. Úprava účetního výsledku na daňový včetně problematiky odložené daně
10. Funkční měna od roku 2024 v účetnictví


Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 500 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 600 Kč
včetně 21% DPH