Daňové a účetní doklady v praxi roku 2020

Kurz č. 22034

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín čtvrtek 16. července 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

1. Občanský zákoník a jeho dopad do náležitostí dokladů
2. Zákon o ochraně spotřebitele a živnostenský zákon – náležitosti dokladů
3. Zákon o účetnictví – povinné náležitosti účetních dokladů, srozumitelnost účetních dokladů a opravy účetních dokladů v návaznosti na legislativu v rámci zákona o DPH
4. Zákon o DPH
- vystavování daňových dokladů, zjednodušené daňové doklady
- povinné náležitosti daňových dokladů – rozpoznání DD dle náležitostí a nikoliv názvu
- proč není správně vystavená zálohová faktura daňovým dokladem
- fakturace v rámci přenesení daňové povinnosti – povinné náležitosti těchto dokladů
- podmínky věrohodnosti původu, neměnnosti a čitelnosti daňových dokladů oproti podmínkám v zákoně o účetnictví,
- archivace dokladů dle zákona o DPH
- zaokrouhlování u daňových dokladů (§37/1)
- opravy dokladů (opravné daňové doklady), lhůty pro provedení oprav
- podmínky uplatnění nároku na odpočet
5. Zákon o evidenci tržeb a jeho dopad do náležitostí dokladů
- konfrontace účtenky vůči daňovým dokladům a dokladům podle dalších zákonů, které má podnikatel povinnost dodržovat ( NOZ, živnostenský zákon, zákon o ochraně spotřebitele)
- účetní doklady v konfrontaci  s účtenkou a dalšími typy dokladů
- povinné náležitosti účtenky
- rozdíly mezi daňovým dokladem a účtenkou a ostatními doklady
- chyby při vystavování dokladů v návaznosti na účtenku

Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH