Daňové a účetní náležitosti provozu fotovoltaických elektráren ......... on-line školení

Kurz č. 26039

Přednáší Ing. Otakar Machala
daňový poradce
Termín čtvrtek 19. září 2024
Začátek

 9.00 hodin (prezence od 8.15 hodin, předpokládaný konec cca 12.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

V současné etapě přechodu na zelené technologie rychle stoupá počet fotovoltaických elektráren jak na střechách rodinných domů fyzických osob, tak u podnikatelských i veřejnoprávních subjektů různých velikostí, a s ním roste i důležitost znalosti daňových a účetních souvislostí jejich provozování.

V rámci webináře upozorníme na nejdůležitější daňová pravidla a dopady budování a provozu FVE a související výklady, které byly v poslední době přijaty. Webinář vás srozumitelně nasměruje ke správné, praktické a zároveň ekonomicky výhodné aplikaci daňových předpisů v této oblasti.

Program školení:
1. Vývoj zdanění příjmů z FVE
2. Obecné podmínky danění příjmů z FVE u právnických osob
3. Zdanění příjmů z FVE u fyzických osob
- vliv licence podle energetického zákona na typ zdanění
- kdy se příjem z prodeje přebytků považuje za podnikání
- dopad provozování FVE na celkový základ daně fyzické osoby – příklady
4. Náležitosti provozu FVE z hlediska DPH
- zvláštnosti uplatňování DPH na výstupu
- podmínky nároku na odpočet daně u FVE
5. Ekologické daně – daň z elektřiny
6. Odvod z elektřiny ze slunečního záření
7. FVE v účetnictví a daních z příjmů
- účtování pořízení FVE a její zobrazení v účetních výkazech
- ocenění FVE – vstupní cena a jak ji správně určit
- na co nezapomenout ve smlouvě s dodavatelem FVE
8. Dotace u FVE a jejich účetní a daňové dopady
9. Odpisování FVE
- daňové odpisy – speciální pravidla
- daňové odpisy – praktické příklady
- kdy nelze FVE samostatně odpisovat
10. Technické zhodnocení FVE
- speciální pravidla pro technické zhodnocení FVE
- správné odpisování FVE po technickém zhodnocení – příklady
11. Daňové rezervy u FVE
- rezervy jako prostředek legálního snížení daňové povinnosti
- rezerva na nakládání s elektroodpadem
- rezerva na opravy FVE
12. Nedaňová podpora FVE
13. Nejčastější dotazy a diskuse

 

Pro členy SÚ
2 400 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH