Daňové a účetní novinky 2020

Kurz č. 21947

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce, Praha
Termín pondělí 2. prosince 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cílem semináře je seznámení účastníků s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2020. V rámci výkladu bude zdůrazněno, co z novinek je možné použít zpětně i pro rok 2019, budou zmíněny i novinky v zákonech s daněmi a účetnictvím souvisejících (např. změny v cestovních náhradách 2020). Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Obsah semináře:
- změny v daních z příjmů v roce 2020 - implementace směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem, vč. očekávaného rozšíření na společníky osobních společností a ve vztahu k základnímu investičnímu fondu, změny v důsledku zvýšení minimální a průměrné mzdy, promítnutí terminologie mezinárodních smluv, očekávané úpravy rezerv v pojišťovnictví a promítnutí do daní z příjmů, a další
- změny v zákoně o DPH - změny u finančních leasingů, změna sazeb u tepla a chladu, další změny sazeb v souvislosti s novelou EET, implementace směrnic EU např. pro osvobozené dodání zboží do jiného členského státu EU, pro dodání zboží v řetězci nebo pro režim skladu, návrh změn pro zvláštní režim pro cestovní službu a další
- změny dalších daňových zákonů a s daněmi souvisejících předpisů - novela zákona o elektronické evidenci tržeb, vč. nového zvláštního režimu, očekávaná úprava daňových sazeb u hazardních her, zvýšení spotřebních daní, změny zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, očekávaná zásadní úprava daňového řádu, nejen v otázkách daňové informační schránky, zálohy na daňový odpočet anebo sankcí správce daně a ustanovení o úrocích, upozornění na sazby cestovních náhrad v roce 2020 a další
- změny v účetních předpisech - v zákoně o účetnictví, prováděcích vyhláškách a v Českých účetních standardech, v návaznosti na vývoj legislativy
- aktuální výklady správce daně k novinkám v daňové oblasti - dle zveřejněných Sdělení a Informací GFŘ, dle závěrů Koordinačního výboru
- další změny v návaznosti na legislativní proces.


Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy ve srovnání s dřívějšími.

Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH