Daňový balíček 2019 – změny v daních i účetnictví (s účinností od 1.4.2019)

Kurz č. 21924

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín čtvrtek 28. března 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

27. března 2019 byl zveřejněn pod číslem 80/2019 ve Sbírce zákonů „daňový balíček“ pro rok 2019 účinný už od 1.4.2019!!! Ustanovení týkající se zákona o DPH – konkrétně poukazů a služeb poskytovaných v režimu MOSS jsou účinná okamžitě, tj. dnem vyhlášení!!!

Daňový balíček změn 2019:
1. Zákon o DPH - novela účinná od 1.4. 2019 (část až od 1.1.2020 – přeřazení tepla a chladu do nižší sazby DPH):
Další úpravy Zákona o DPH v návaznosti na implementaci evropských směrnic –více než 250 změn.
- úpravy v předmětu daně (nový pojem: osoba, která jedná jako taková), úpravy v oblasti základních pojmů – úplata a ekonomická činnost –zaměření na získání pravidelného příjmu a využití majetku k této činnosti
- změny u digitálních služeb- účinné okamžitě
- uplatňování DPH v případě poukazů - nové pojmy jednoúčelový a víceúčelový poukaz – POZOR! – nová pravidla pro uplatnění DPH platí již od 27.3.!!!
- zrušeno zaokrouhlování výše daně a omezeno uvádění haléřového vyrovnání v nulové sazbě DPH
- zrušen výpočet daně pomocí koeficientů
- nový pojem – obvyklá cena
- nárok na odpočet daně při registraci plátce u dlouhodobého majetku - rozšíření možnosti
- novinky u režimu přenosu DP (pokud příjemce nejedná jako osoba povinná k dani)
- úpravy pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
- a mnoho dalších změn

2. Zákon o daních z příjmu – novela účinná od roku 2019:
Úpravy na základě implemntace evropských směrnic a IFRS 9.
- omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů
- zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
- zdanění ovládaných zahraničních společností
- zvýšení odpisové sazby v prvním roce odepisování vozidel s elektrickýcm pohonem a další
- další navrhované změny – např. změny v oblasti vykazování výzkumu a vývoje
- pro FO vrácení výdajových paušálů na původní výši (r. 2017)– platnost už pro rok 2019

3. Novely dalších zákonů v rámci daňového balíčku:
- Zákon o hazardních hrách
- Insolvenční zákon
- Celní zákon
- Daňový řád (bylo schváleno zneužívací pravidlo – využití daní k daňovému plánování )
- Zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní
- Zákon o Finanční správě ČR
- Zákon o Celní správě ČR

Již přijaté změny v zákonech: změny v zákoně o DPH, v zákoníku práce a další

4. Zákon o evidenci tržeb – pravděpodobná účinnost až od 1.1.2020:
Novela zákona vynucená rozhodnutím Ústavního soudu z prosince 2017, účinnost během roku 2019.
- vynětí povinnosti evidovat platby kartou a zavedení povinnosti evidovat platby poukazy, vouchery ap.
- změny v oblasti pověření k evidování tržby
- zavedení evidence ve zvláštním režimu pro poskytovatele zdravotních služeb a poplatníky s evidovanými příjmy do 200 000 Kč – podmínky
- další tržby vyloučené z povinné evidence tržeb (např. telekomunikační služby)
- nový pojem blok účtenek
- DIČ uvádí pouze osoby, jejichž DIČ neobsahuje rodné číslo
- spuštění evidence tržeb pro „pozastavené“ skupiny

 

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH