Datové schránky v praxi ......... on-line školení

Kurz č. 25062

Přednáší RNDr. Ing. Eva Urbanová
zkušená konzultantka a odbornice zabývající se prací s datovými schránkami, elektronickými dokumenty a vedením spisové služby
Termín čtvrtek 12. října 2023
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 13.45 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Komu je školení určeno:
Školení je vhodné pro pracovníky úřadů, zaměstnance firem, OSVČ a všechny, kteří ve své praxi datovou schránku používají.

Program školení:
Seznámení účastníků webináře s problematikou elektronické komunikace prostřednictvím datové schránky s důrazem na povinné zřizování datových schránek státem od 1. ledna 2023.

1. Právní zakotvení problematiky datových schránek
2. Zrovnoprávnění papírové a elektronické verze dokumentu
3. Co je to datová schránka a k čemu slouží
4. Kdo musí mít datovou schránku zřízenou ze zákona
5. Kdo, kde a jakým způsobem si datovou schránku může zřídit na žádost
6. Kdo může vstupovat do datové schránky a jakými způsoby
7. Nastavení funkcionalit přímo v datové schránce
8. Zneplatnění a vydání nových přístupových údajů
9. Znepřístupnění/zrušení datové schránky
10. Datová zpráva jako elektronická data zasílaná datovou schránkou a její možné stavy
11. Dokument jako příloha datové zprávy zasílaná datovou schránkou a její přípustné formáty
12. Poštovní datová zpráva jako komerční služba zasílaná datovou schránkou
13. Způsoby ukládání elektronických dokumentů a dlouhodobé zabezpečení jejich důvěryhodnosti
14. Konverze dokumentů (autorizovaná x neautorizovaná)
15. Praktická práce se zkušební datovou schránkou
16. Aktuality k datu konání webináře

Pro členy SÚ
2 320 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 420 Kč
včetně 21% DPH