Dlouhodobý majetek ve veřejném sektoru v praxi roku 2020 – pořizování, zhodnocování, vyřazování

Kurz č. 22015

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně, specialistka na neziskový sektor
Termín čtvrtek 16. dubna 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Péče řádného hospodáře vyžaduje také řádnou péči o majetek a nakládání s ním, včetně jeho evidence. Chcete vědět, jak na to? Seminář je určen pro pracovníky účetních oddělení a majetkových oddělení územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (pro všechny vybrané účetní jednotky).

Obsah:
1. Druhy dlouhodobého majetku a jejich specifika
- nehmotný majetek
- hmotný majetek
2. Pravidla při pořizování dlouhodobého majetku
- výběrové řízení
- uzavření a zveřejnění smlouvy s dodavatelem
- financování investičních výdajů
3. Zařazení majetku do evidence
- zařazovací protokol
- údaje evidované na kartě dlouhodobého majetku
4. Odepisování majetku
- stanovení doby životnosti a odpisového plánu
- schvalování odpisových plánů
- změny odpisového plánu
5. Zhodnocování majetku
6. Inventarizace majetku
- náležitosti inventarizačního soupisu
- vyjádření inventarizační komise k ocenění majetku
7. Vyřazování majetku
- likvidace z důvodu opotřebení
- nadbytečný majetek
- prodej majetku
- bezúplatné předání majetku

Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH