Dodací doložky INCOTERMS 2010 a změny pro INCOTERMS 2020 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na DPH

Kurz č. 22022

Přednáší Marek Reinoha
poradce v oblasti cel a unijního obchodu, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti, Brno
Termín čtvrtek 30. ledna 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Školení je určeno pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů, celním deklarantům, kteří potřebují získat základní, či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Cílem semináře je účastníkům přinést:
- Definici jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 s vymezením hlavních změn, které přinesou dodací doložky INCOTERMS 2020
- Schopnost správně používat dodací doložky a identifikovat obchodně-právní rizika při jejich použití
- Přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku

Program:
1. Dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím, zejména pak v kupní smlouvě
2. Informace o změnách v DPH a celních předpisech dotýkajících se zahraničního obchodu se zbožím
3. Charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010, jejich využití a hlavní odlišnosti od dodacích doložek INCOTERMS 2020 od INCOTERMS 2010
4.  Vliv smluvních ujednání a dodacích doložek na uplatňování DPH příp. celních předpisů:
- při vnitrounijním obchodu se zbožím
- při dovozu a vývozu zboží
5. Praktické příklady obchodních operací.
6. Změny a novinky v této oblasti.

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH