Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití ......... on-line školení

Kurz č. 24080

Přednáší Marek Reinoha
odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti
Termín pondělí 14. listopadu 2022
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.15 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Komu je školení určeno:
Školení je určeno zejména pracovníkům realizujících dovozy a vývozy zboží případně příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů.

Program školení:
Pracovní seminář k problematice dokladů při vývozu a dovozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů po případných změnách pro rok 2022 s výhledem na změny v roce 2023.
1. Proces celního řízení při dovozu a vývozu zboží
2. Celní doklady při dovozu a vývozu zboží - celní prohlášení, doprovodné doklady apod.
3. Doklady o ceně zboží
4. Přepravní doklady v jednotlivých druzích dopravy
5. Důkazy původu zboží
6. Platební a úvěrové doklady
7. Pojišťovací dokumenty


Pro členy SÚ
2 057 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 057 Kč
včetně 21% DPH