Doklady při dovozu a vývozu zboží v praxi roku 2019 – jejich účel a použití

Kurz č. 21906

Přednáší Marek Reinoha
poradce v oblasti cel a unijního obchodu, Brno
Termín čtvrtek 13. června 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Seminář je určen pracovníkům společností zabývajících se zahraničním obchodem, kteří se podílejí na realizaci dovozních a vývozních operací.

Cíl semináře:
Na semináři se seznámíte s nejčastějšími doklady používanými při dovozu zboží, jejich účelem a použitím.

Program:
- proces celního řízení při dovozu a vývozu zboží
- celní doklady při dovozu a vývozu zboží (celní prohlášení, doprovodné doklady apod.)
- doklady o ceně zboží
- přepravní doklady v jednotlivých druzích dopravy
- důkazy původu zboží
- platební a úvěrové doklady
- pojišťovací dokumenty
- odpovědi na dotazy

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH