Dotace a příspěvky u příspěvkových organizací v praxi roku 2020

Kurz č. 22016

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně, specialistka na neziskový sektor
Termín úterý 26. května 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

 • investiční dotace
 • provozní dotace
 • smíšené dotace
 • dotace v účetnictví příspěvkové organizace
 • převod neutracené části provozních dotací do rezervního fondu
 • zřizovatel jako zprostředkovatel vztahu příspěvkové organizace a veřejných rozpočtů
 • investiční příspěvek zřizovatele
 • provozní příspěvek zřizovatele
 • možnosti snížení příspěvku zřizovatele během roku
 • příspěvky v účetnictví příspěvkové organizace
 • nařízený odvod volných investičních zdrojů
 • vrácení dotace na základě výzvy
 • porušení rozpočtové kázně a nařízený odvod za porušení rozpočtové kázně
 • dotace a příspěvky z pohledu daně z příjmů
 • dotace a příspěvky z pohledu daně z přidané hodnoty
 • příklady z praxe
 • odpovědi na dotazy
Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH