DPH u dovozu a vývozu zboží v roce 2024 ......... on-line školení

Kurz č. 26007

Přednáší Marek Reinoha
odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti
Termín pátek 16. února 2024
Začátek

 9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Komu je školení určeno:
Školení je určeno pracovníků pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží případně příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH.

Zaměření školení:
Školení je zaměřeno na problematiku uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů po změnách pro rok 2024.

Program školení:
- Definice dovozu zboží z pohledu celních předpisů
- Definice dovozu coby předmětu daně dle zákona o DPH
- Definice deklaranta dle celních předpisů
- Celní hodnota při dovozu zboží
- Základ daně při dovozu zboží
- Datum vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží při běžném postupu celního řízení a při zjednodušených postupech v celním řízení
- Daňové doklady při dovozu zboží
- Osvobození dovozu zboží od cla a od DPHy
- Oprava základu daně při dovozu zboží
- Složitější případy dovozu – dovozy zboží nakupovaného od osob registrovaných k DPH v jiných členských státech EU, dovozy zboží při jeho propuštění do celního režimu „po cestě“ v jiném členském státě EU apod.
- Příklady obchodních transakcí

Pro členy SÚ
2 299 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 299 Kč
včetně 21% DPH