DPH u nemovitostí a ve stavebnictví aktuálně a v příkladech ......... on-line školení

Kurz č. 25068

Přednáší Ing. Martin Hanzl
odborný rada, specialista na DPH ve stavebnictví FÚ pro Pardubický kraj
Termín pondělí 16. října 2023
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo on-line

Program kurzu

- DPH u nemovitostí a ve stavebnictví aktuálně a v příkladech
- Specifika DPH ve výstavbě, při dodání, převodech, nájmu a správě nemovitých věcí
- Novela zákona o DPH platná od 1. 7. 2023 týkající se DPH u nemovitých věcí:
- výklad aktuální informace Generálního finančního ředitelství k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2023 (vydání informace plánované na první polovinu roku 2023)
- Praktické příklady DPH při prodeji a pronájmu nemovitých věcí (správná sazba DPH, režim přenesení daňové povinnosti) ve světle aktuální informace GFŘ, výkladu směrnice ES a aktuální judikatury (NSS, SDEU)
- nový pohled Generálního finančního ředitelství na majetek vytvořený vlastní činností ve světle aktuální judikatury (vydání informace plánované na první polovinu roku 2023)

Pro členy SÚ
2 441 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 541 Kč
včetně 21% DPH