DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů - po novelách v roce 2017 a od roku 2018

Kurz č. 21743

Přednáší Olga Holubová
daňová poradkyně, specialistka na DPH, Praha
Termín pondělí 13. listopadu 2017
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

V rámci semináře budou posluchači seznámeni s nejfrekventovanějšími ustanoveními zákona o DPH, která se dotýkají neziskových a veřejnoprávních subjektů. Podle aktuální situace budou probrány i dotazy, poslední novinky, judikatura a závěry koordinačních výborů.

Obsah:

 • předmět daně a jeho specifika u veřejnoprávních a neziskových subjektů, definice obchodního majetku, manka a škody
 • posuzování obratu
 • povinná registrace a identifikace
 • nejfrekventovanější aktivity (vzdělávací činnost, kulturní a sportovní činnosti, nově zavedené osvobození dětských skupin od r. 2017)
 • nájem, podnájem, pacht vybraných nemovitých věcí
 • prodej vybraných nemovitých věcí
 • základ daně a jeho opravy, dotace zahrnované do základu daně, přeúčtování
 • den povinnosti přiznat daň, režim u záloh, DUZP
 • dotace z veřejnoprávních zdrojů z fondů ES
 • nárok na odpočet a způsoby jeho krácení, odmítnutí odpočtu
 • změna režimu
 • sazby daně a zvláštní režimy ve stavebnictví
 • režim přenesení daňové povinnosti u ostatních druhů dodávek
 • nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba
Pro členy SÚ
1 900 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 000 Kč
včetně 21% DPH