DPH v praxi roku 2019 a změny pro rok 2020

Kurz č. 21933

Přednáší Ing. Václav Benda
BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH
Termín středa 28. srpna 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2019 po novelizaci zákona provedené s účinností od 1. 4. 2019 a změny v uplatňování DPH pro rok 2020 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.

Výklad bude zaměřen zejména na:
- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
- změny ve vymezení základních pojmů pro rok 2020
- místo plnění při dodání zboží pořízení zboží z jiného členského státu a změny pro rok 2020
- uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů ve vazbě na informaci GFŘ
- pravidla pro dodání zboží v řetězci od 1. 1. 2020
- pravidla pro dodání zboží v režim skladu (call-off stock) od 1. 1. 2020
- základ a výpočet daně a opravy základu daně
- sazby daně a očekávané změny pro rok 2020 ve vazbě na novelu zákona o evidenci tržeb
- osvobození od  daně bez nároku na odpočet daně
- prokazování osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a změny od 1. 1. 2020
- nárok na odpočet daně v roce 2019 a v roce 2020
- režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019 a v roce 2020
- správa daně v tuzemsku v roce 2019 a v roce 2020
- aktuální problémy při podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH