DPH v praxi roku 2020 a změny pro rok 2021

Kurz č. 22019

Přednáší Ing. Václav Benda
BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH
Termín středa 26. srpna 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2020 po novelizacích zákona provedených v tomto roce a změny v uplatňování DPH pro rok 202 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. Výklad bude zaměřen zejména na:

 • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 • Vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů pro rok 2021
 • Místo plnění při dodání zboží pořízení zboží z jiného členského státu a změny pro rok 2020
 • Vymezení místa plnění při prodeji na dálku pro rok 2021
 • Pravidla pro dodání zboží v řetězci od 1. 1. 2020
 • Pravidla pro dodání zboží v režim skladu (call-off stock) od 1. 1. 2020
 • Uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní v roce 2021
 • Sazby daně se zaměřením na změny od 1. 5. 2020
 • Přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně nových pravidel pro přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty
 • Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a při vývozu zboží v roce 2020
 • Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2020 a v roce 2021,
 • Správa daně v tuzemsku a změny v roce 2020 ve vazbě na novelu daňového řádu, včetně změn pravidel pro vracení nadměrného odpočtu
 • Aktuální problémy při podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení v roce 2020
 • Sankce za neplnění povinností v oblasti DPH a možnosti jejich prominutí z důvodu mimořádné události na základě opatření Ministerstva financí

Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH