DPH ve zdravotnictví - ve světle novel zákona v roce 2017 a od roku 2018

Kurz č. 21742

Přednáší Olga Holubová
daňová poradkyně, specialistka na DPH, Praha
Termín pondělí 27. listopadu 2017
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Seminář bude zaměřený na změny, které přinesla letošní červencová novela, a dále pak zejména na problematiku vymezení služeb osvobozených podle § 58, případně na praktické zkušenosti s novelou zákona o DPH.

Obsah:

 • Režim přenesení daňové povinnosti na další druhy dodávek
 • Snížená sazba daně na stravovací služby
 • Nová definice obchodního majetku a nový přístup k leasingu
 • Zrušení speciální úpravy pro společnost bez právní subjektivity (dříve sdružení)
 • Upřesnění místa plnění v § 10
 • Důsledky pořízení zboží do jiného členského státu pod českým DIČ
 • Úprava vzniku povinnosti přiznat daň nově, změny v DUZP
 • Změny v opravě základu a výše daně
 • Osvobození služeb dětských skupin
 • Služby související s dovozem a s vývozem
 • Nová úprava mank a škod
 • Časový posun – nová pravidla
 • Ručení za daň
 • Nový institut nespolehlivé osoby
 • Pojmy § 58 - zdravotní služby, poskytovatel zdravotních služeb
 • Služby související se zdravotními službami
 • Dodání zdravotního zboží
 • Vydávaná potvrzení, lékařské zprávy, plastické operace, pracovně lékařské služby
 • Regulační poplatky
 • Subdodávky
 • Lázeňská péče
Pro členy SÚ
1 900 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 000 Kč
včetně 21% DPH