DPH - základy pro začátečníky a mírně pokročilé

Kurz č. 24027

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín úterý 15. listopadu 2022
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hotel Alessandria - salonek č. 1 ve 3. patře hotelu, Třída SNP 733, Hradec Králové

Program kurzu

Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým se zaměřením především na tuzemská plnění, vysvětleníjednotlivých druhů zdanitelných plnění s vazbou na daňové přiznání, souhrnné a kontrolní hlášení, bude kladen důraz především na uskutečnění zdanitelných plnění a náležitosti daňových dokladů v rámci tuzemských plnění, vzhledem k rozsáhlosti zákona o dani z přidané hodnoty je při výkladu kladen důraz na základní orientaci v zákoně.

Program:
1. Základní pojmy – osoby povinné k dani, ekonomická činnost, obrat pro účely DPH
2. Nové pojmy od 1.10.2021 – prodej zboží a dovezeného zboží na dálku, provozování elektronických rozhraní, zboží nízké hodnoty, režim OSS
3. Plátce DPH, identifikovaná osoba - vysvětlení pojmů, registrace pro účely DPH, nové typy plátců a identifikovaných osob
4. Místo plnění u dodání zboží a poskytnutí služby + výjimky
5. Předmět plnění, pořízení auta z jiného členského státu EU
6. Sklad uvnitř území EU, řetězové obchody
7. Povinnost přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku a ostatních případech – vazba na jednotlivé řádky přiznání k DPH a KH
8. Daňové doklady v listinné a elektronické podobě – povinné náležitosti daňových dokladů, vazba na KH
9. Základ daně, vedlejší náklady
10. Oprava základu daně, lhůty, opravné daňové doklady
11. Sazby daně, sazba daně ve vztahu k věcem nemovitým
12. Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nájem a prodej věcí nemovitých ( informace GFŘ)
13. Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
14. Nárok na odpočet – povinnosti, lhůta, poměrný nárok na odpočet, krácený nárok na odpočet
15. Přenesená daňová povinnost trvalá a dočasná, nařízení vlády
16. Správa daně v tuzemsku – registrace, lhůty,druhy daňových přiznání, povinný registrační údaj, zdaňovací období, zrušení registrace, nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení za daň
17. Povinné formuláře v rámci DPH – přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení


SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.300,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.400,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 300 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH