Důchodové pojištění a vedení ELDP v roce 2018

Kurz č. 21806

Přednáší Ivana Desenská
ČSSZ, Hradec Králové
Termín pátek 23. března 2018
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo T-STRING a.s. - zasedací místnost, Masarykovo nám. 1484, Pardubice

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou NOVATIS s.r.o. - www.seminare-pardubice.cz

1. Přehled nejdůležitějších změn v oblasti plnění úkolů zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění a vedení evidenčních listů
2. Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění a při vedení a předkládání evidenčních listů
- vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění
- uschovávání záznamů
- potvrzení k žádosti o důchod podle ust. § 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.
- potvrzení dle ust. § 37 odst. 2 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb.
- plnění ohlašovacích povinností
- zásady pro vedení a vyplňování evidenčních listů
- termíny a možné způsoby odesílání evidenčních listů
- příklady vyplňování evidenčních listů ve specifických případech (omluvné důvody – mj. také otcovská a dlouhodobé ošetřovné, dosažení důchodového věku, krytí vyloučených dob s příjmem z výdělečné činnosti, neplatné skončení pracovněprávního vztahu, zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce, mateřská a rodičovská dovolená)
3. Provádění kontrolní činnosti u zaměstnavatelů
4. Změny zákona o důchodovém pojištění v roce 2018
5. Podmínky nároku na důchod podle právního stavu účinného v roce 2018
- vzorový výpočet důchodu od 1.1.2018
6. Jednotlivé druhy dávek důchodového pojištění
- předčasné starobní důchody, výpočet krácení, tzv. předdůchody
- podmínky nároku pro přiznání invalidních důchodů a pozůstalostních důchodů
7. Zvyšování důchodu při výdělečné činnosti
8. Změny v hodnocení náhradních dob pojištění
9. Dobrovolné důchodové pojištění 

Pro členy SÚ
1 700 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
1 800 Kč
včetně 21% DPH