Důchodové pojištění v roce 2021

Kurz č. 23023

Přednáší JUDr. Helena Pelikánová a JUDr. Roman Lang
JUDr. Helena Pelikánová – advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pelikán, JUDr. Roman Lang – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Termín středa 24. února 2021
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou NOVATIS s.r.o. Pardubice

Program webináře:
- Přehled posledních změn v oblasti důchodového pojištění
- Doby pojištění a náhradní doby pojištění v roce 2021
- Druhy dávek důchodového pojištění - Vzorový příklad výpočtu důchodu roku 2021 v porovnání s rokem 2020, pravidla valorizace důchodů v roce 2021
- Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle aktuálního stavu právní úpravy
: shrnutí platné právní úpravy vedení a předkládání záznamů a podávání hlášení pro účely důchodového pojištění
: využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění
: možnosti prokazování dob zaměstnání chybějících v evidenci ČSSZ
- Agenda vedení ELDP
: připomenutí posledních změn
: povinnost elektronické komunikace s ČSSZ
: vzorový příklad - nový rozhodný příjem pro účast na důchodovém pojištění
: vzorový příklad - vyloučené doby a omluvné důvody – vliv mimořádných opatření k zamezení šíření koronaviru COVID-19 na plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění (zejména zákon č. 133/2020 Sb. a zákon č. 438/2020 Sb. – prodloužení nároku na ošetřovné a související dopady do agendy ELDP)
: vzorový příklad - povinnost rozpočtení příjmů na ELDP při jejich dodatečném zúčtování za zpětné období
: upozornění na zjišťované závady
- Postihy za přestupky zaměstnavatelů v souvislosti s plněním povinností na úseku důchodového pojištění
- Výstupy z jednání tzv. Komise pro „spravedlivé“ důchody a jejich případné dopady na činnost zaměstnavatelů
- Další aktuality, připravované změny

 

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
1 900 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 000 Kč
včetně 21% DPH