EET v podmínkách roku 2018 - praktická problematika, novinky, daňové doklady a 3. vlna

Kurz č. 21760

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín pondělí 18. prosince 2017
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Seminář je vhodný zejména pro účetní a ekonomické pracovníky firem a organizací, kteří zajišťují nebo budou metodicky zajišťovat elektronickou evidenci tržeb (EET). Současně je seminář určen i podnikatelům, kteří inkasují své tržby v hotovosti a bude se jich týkat 3. a 4. vlna EET- tj. od 1. 3. 2018 a od 1. 7. 2018.

V souvislosti s rozhodnutím ústavního soudu ze dne 15.12.2017 bude obsahem semináře rovněž podrobný ustanovení zákona o EET, která jsou zrušena k 28.2.2018.

Cílem semináře je seznámit účastníky s pravidly zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který určuje povinnosti pro evidování hotovostních plateb, úhrad platební kartou, šeky, stravenkami a obdobnými prostředky. Posluchači budou rovněž seznámeni s praktickými zkušenostmi z prvních dvou vln EET.

Obsah:
1. Dopad Zákona o evidenci tržeb do náležitostí daňových dokladů (faktur i pokladních dokladů)
- konfrontace účtenky vůči daňovým dokladům a dokladům podle dalších zákonů, které má podnikatel povinnost dodržovat ( NOZ, živnostenský zákon, zákon o ochraně spotřebitele)
- účetní doklady v konfrontaci s účtenkou a dalšími typy dokladů
- povinné náležitosti účtenky
- rozdíly mezi daňovým dokladem a účtenkou a ostatními doklady
- chyby podnikatelů při vystavování dokladů v návaznosti na účtenku
2. Metodický pokyn k EET a další aktuální informace k EET
3. Zásady spojené s daňovými doklady dle zákona o DPH
- změny v zákoně o DPH v oblasti daňových dokladů, opravných daňových dokladů a uskutečnění ZP na základě novely zákona 170/2017 Sb. účinné od 1. 7. 2017.
- vystavování daňových dokladů, zjednodušené daňové doklady
- opravy dokladů (opravné daňové doklady), lhůty pro provedení oprav, dodatečné daňové přiznání, návaznost na Zákon o evidenci tržeb
- podmínky uplatnění nároku na odpočet
4. Další aktuální informace GFŘ

Pro členy SÚ
2 000 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 100 Kč
včetně 21% DPH