Elektronická evidence tržeb (EET) - náběh třetí a čtvrté vlny od 1.1.2021 - prezenční seminář a zároveň on-line školení

Kurz č. 22043

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen metodické rady Svazu účetních ČR, specialista na DPH a přeshraniční obchod, lektor specializovaných kurzů v anglickém jazyce z oblasti managementu a podnikové ekonomiky
Termín čtvrtek 5. listopadu 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cíl semináře: Seznámit posluchače se vstupem do EET od 1.1.2021 a se všemi legislativními a procesními povinnostmi.

Cílová skupina: Podnikatelé, manažeři, účetní, poradci subjektů, kteří dle EET již evidují dle zákona č. 112/2016 Sb. a dopadne na ně obnovení povinnosti od 1.1.2021 na základě anti-covidových opatření a zejména těch, kteří tzv. vstupují v rámci třetí a čtvrté vlny do systému EET.

Obsah:

 • Zhodnocení současné legislativní situace v EET zásadně ovlivněné koronavirou pandemií s důrazem na nástup třetí a čtvrté vlny od 1.1.2021
 • Shrnutí možností zákonem dotčených subjektů, jak se evidenci tržeb vyhnout při naplnění podstaty ZoET
 • Výjimky z evidence tržeb tzv. elektronickou cestou a nahrazení zvláštním (off-line) režimem evidování tržeb dle obratu u nejmenších podnikatelů včetně zvláštní úpravy pro poskytovatele lékařských služeb
 • Zvláštní režim pro nejmenší podnikatele v detailu – vstupní kritéria, způsob provádění EET prostřednictvím předtištěných účtenek. Přijímání žádostí o schválení zvláštního (off-line) režimu správcem daně. Možnosti pro již evidující subjekty požádat o zvláštní režim. Kvartální sumář evidovaných tržeb ve zvláštním režimu.
 • Výjimky z povinnosti evidovat tržby podle ZOET v přehledu – prodej ryb o vánočních svátcích, sociální služby ….
 • Obvyklé obchodní modely a vazba na EET
 • Neziskové subjekty a jejich role v rámci EET
 • Metodika GFŘ vysvětlující novelizovaný Zákon o evidenci tržeb
 • Formální a registrační náležitosti – autentizační údaje, certifikáty, provozovny
 • Přímé a nepřímé zastoupení v EET a jejich nastavení v obchodních modelech
 • Doporučení pro výběr poskytovatele aplikace EET v návaznosti na typ a rozsah podnikání subjektu vstupujícího do EET. Alternativní platformy pro EET.

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 1.700,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 1.900,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).

Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem.

Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH