Fakturace obráceně – tj. od faktur a jejich obsahu k ustanovením v ZDPH a jejich dopadu do záznamní povinnosti plátce

Kurz č. 24009

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen metodické rady Svazu účetních ČR, specialista na DPH a přeshraniční obchod, lektor specializovaných kurzů v anglickém jazyce z oblasti managementu a podnikové ekonomiky
Termín pondělí 28. února 2022
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hotel Alessandria - salonek č. 1 ve 3. patře hotelu, Třída SNP 733, Hradec Králové

Program kurzu

Cíl semináře: Seminář je postaven tzv. obráceně. Tj. každý blok bude obsahovat sadu faktur (daňových dokladů) a následovat bude rozbor údajů v nich obsažených s dopadem na záznamní povinnost plátce a rizicích, které taková faktura a její promítnutí do evidence DPH nese na straně poskytovatele i příjemce zdanitelného plnění.

Není žádným tajemstvím, že při kontrolách DPH a pochybnostech se velmi často jde do smluv mezi poskytovatelem a příjemcem plnění a správce daně z nich dovozuje správnost zvoleného daňového režimu, časových souvislostí s přiznáním daně a nároku na odpočet atd.

Z toho důvodu budeme každý blok semináře zahajovat společným náhledem na daňový doklad a z něj se budeme společně odkazovat na příslušná ustanovení ZDPH, na smluvní úpravu s cílem správného výpočtu daňové povinnosti včetně časových souvislostí.

Pro koho je seminář určen: Pro tuzemské plátce DPH a zejména ty osoby, které odpovídají za správnost DPH včetně doprovodných výkazů a včetně evidence pro účely DPH.

Obsah:

  • Fakturace u dodání zboží v tuzemsku – přiznání daně, nárok na odpočet, dílčí plnění, opakovaná plnění
  • Fakturace služeb v tuzemsku – přiznání daně, nárok na odpočet
  • Osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí. Přijaté faktury z EU a ze třetích zemí u zbožových obchodů a samovyměření daně včetně práva nároku na odpočet – časové souvislosti po novele ZDPH 2019
  • Služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (splnění podmínek) anebo dle zvláštních pravidel (viz § 10 ZDPH), registrace k DPH v jiných členských státech. Přijaté faktury za služby z EU nebo ze třetích zemí a jejich samovyměření.
  • Fakturace osvobozených plnění bez nároku na odpočet s důrazem na ta nejčastější plnění – prodej nemovitostí, pronájem nemovitostí případně předfakturace služeb souvisejících s pronájmem
  • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dle § 92. Fakturace v reverzu a samovyměření na straně příjemce plnění včetně časových souvislostí u práva uplatnit si nárok na odpočet

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.000,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.100,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).

Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem.

Pro členy SÚ
2 400 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 600 Kč
včetně 21% DPH