GDPR – ochrana osobních údajů – ve školství a při mimoškolních aktivitách dětí

Kurz č. 21836

Přednáší Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.
vedoucí ústavněprávního oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR
Termín pátek 15. června 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Dne 25.5.2018 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů známé pod zkratkou GDPR, které nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zásadně promění právní úpravu ochrany osobních údajů v členských státech EU.

Čl. 8 GDPR je stěžejní pro ochranu osobních údajů dětí a zavádí dodatečné povinnosti pro zabezpečení vyšší úrovně ochrany dat dětí. GDPR stanovuje věkovou hranici 16 let pro samostatné vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jak se liší nová právní úprava ochrany osobních údajů od té předchozí? Na co si dát pozor a co hrozí v případě nedodržení nových povinností? Seminář je zaměřen na použití Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve školství a při mimoškolních aktivitách (zájmové akce, tábory, kroužky atp.)

Obsah:

  • GDPR obecně - jeho dopady a vazba na jiné právní předpisy
  • osobní údaje - kategorie osobních údajů a způsoby zpracování
  • jak správně získávat osobní údaje a jak s nimi pracovat
  • nakládání s rodnými čísly
  • praktické příklady nakládání s osobními údaji ve školství a mimoškolních aktivitách
  • povinnosti pro školy a školská zařízení
  • povinnosti pro dětské mimoškolní akce - zájmové akce, tábory, kroužky

 

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH