INTRASTAT v roce 2018

Kurz č. 21716

Přednáší Marek Reinoha
poradce v oblasti cel a unijního obchodu, Brno
Termín čtvrtek 7. prosince 2017
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Pracovní seminář k problematice sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství.

Cílem semináře je přinést účastníkům:
- přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT při realizaci různých obchodních transakcí
- definici jednotlivých vykazovných údajů
- informace o provázanosti vykazování na uplatňování DPH

Určeno:
Pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Seminář je zaměřena na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT definovaných Vyhláškou č. 201/2005 Sb. vyhlášky o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství v návaznosti na předpisy Evropské unie.
Na semináři budou prezentována pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních operací, postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží, pravidla provádění oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT a další aspekty vykazování včetně jejich provázanosti na uplatňování DPH.

Program semináře:
1. Definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění
2. Základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT, základní pojmy
3. Pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT
4. Vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního ochodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.)
5. Postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží
6. Pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT
7. Definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazu pro INTRASTAT
8. Možnosti využití vnitrofiremních informačních systémů pro sběr údajů nutných pro vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT
9. Praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací
10. Příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH
11. Případné změny ve vykazování v roce 2018

 

Pro členy SÚ
1 900 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 000 Kč
včetně 21% DPH