INTRASTAT v roce 2021 a jeho praktické provádění

Kurz č. 23015

Přednáší Ing. Jan Bílý a Mgr. Veronika Trakalová
pracovníci Českého statistického úřadu
Termín středa 10. března 2021
Začátek

 9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou Intellego Olomouc

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Komu je školení určeno:
Školení je určeno pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.
Využít ho tak mohou všichni, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie, případně z nich přijímají nebo do nich odesílají zboží z jiných důvodů a mají proto povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, nebo jim může tato povinnost následně vzniknout. Stejně tak je vhodný i pro ty, kteří takové obchodníky zastupují při zpracování výkazů pro Intrastat.   
 
Cíl školení:
Cílem semináře je hlavně umožnit těm, kteří právě začínají provádět Intrastat nebo předpokládají, že s ním brzy začnou, získání všech potřebných informací a pramenů k nim o vykazování údajů do Intrastatu. Současně má ale i konzultační formou seznámit ty, kteří již výkazy pro Intrastat vyhotovují, se správným a jednotným výkladem zejména těch ustanovení aktuálních právních předpisů o Intrastatu, jejichž provádění v praxi činí zpravodajským jednotkám a jejich zástupcům největší potíže.

Program školení:
1. Připravované změny v Intrastatu účinné od 1. 1. 2022
2. Vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu
3. Způsoby předávání výkazů pro Intrastat celním orgánům
4. Obsah a rozsah všech údajů vykazovaných do Intrastatu, s mimořádným zaměřením na fakturovanou hodnotu zboží, povahy transakcí, třístranný obchod a kombinovanou nomenklaturu zboží
5. Opravy a upřesňování údajů ve výkazech pro Intrastat
6. Dobropisy
7. Informace o kontrolách správného provádění Intrastatu, požadované dokumentaci při těchto kontrolách a sankcích za zjištěné chyby  
8. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků 

Pro členy SÚ
1 715 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
1 815 Kč
včetně 21% DPH