INTRASTAT – změny v provádění Intrastatu od 1.1.2022 ......... on-line školení

Kurz č. 24062

Přednáší Mgr. Veronika Trakalová + Ing. Jan Bílý
pracovníci Českého statistického úřadu
Termín čtvrtek 3. února 2022
Začátek

 9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou Intellego Olomouc

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Komu je školení určeno:
Seminář je určen všem, kteří se chtějí seznámit se všemi změnami a novinkami ve vykazování Intrastatu v roce 2022,
 které vyplývají z nařízení EU a Rady č. 2152/2019 o evropských podnikových statistikách a jeho prováděcího nařízení Komise 1197/2020, kterým se stanoví technické specifikace.
Určeno především pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.
Využít ho tak mohou všichni, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie, případně z nich přijímají nebo do nich odesílají zboží z jiných důvodů a mají proto povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, nebo jim může tato povinnost následně vzniknout. Stejně tak je vhodný i pro ty, kteří takové obchodníky zastupují při zpracování výkazů pro Intrastat.  

Cíl školení:
Cílem semináře je seznámit se a připravit na chystané změny, které spočívají nejen v nové povinnosti uvádět DIČ partnera a zemi původu na vývozu, ale také s řadou dalších novinek. Zvláštní pozornost bude věnována kódům povahy transakcí, které prošly výraznější obměnou. Na semináři budou uceleně a přehledně vyloženy ustanovení nového nařízení vlády, které bude účinné od 1. 1. 2022. V neposlední řadě budou účastníci semináře obeznámeni s problematikou zjednodušujícího hlášení (vykazování), které za splnění určitých podmínek umožňuje výraznější zjednodušení podávání hlášení Intrastatu. 
Seminář je vhodný jak pro ty, které s Intrastatem začínají nebo by brzy mohli začít, stejně tak pro získání odpovědí na otázky těch, kteří Intrastat již zajišťují. 
Účelem semináře je nejen umožnit těm, kteří právě začínají provádět Intrastat nebo předpokládají, že s ním brzy začnou, aby získali všechny potřebné informace a prameny k  vykazování údajů do Intrastatu. Současně má ale i konzultační formou seznámit ty, kteří již výkazy pro Intrastat vyhotovují, se správným a jednotným výkladem zejména těch ustanovení právních předpisů o Intrastatu, jejichž provádění v praxi činí zpravodajským jednotkám a jejich zástupcům největší potíže.

Lektoři:
Mgr. Veronika TRAKALOVÁ – Metodička Intrastatu v oddělení datové podpory zahraničního obchodu Českého statistického úřadu
Ing. Jan BÍLÝ – Odborný rada v oddělení datové podpory statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu

Program školení:
1. Změny v Intrastatu účinné od 1. 1. 2022
2. Nová terminologie
3. DIČ partnera a země původu ve směru vývozu
4. Referenční období
5. Vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu
6. Zjednodušené hlášení
7. Zboží sledované v Intrastatu
8. Zboží nesledované v Intrastatu
9. Způsoby předávání výkazů pro Intrastat celním orgánům
10. Obsah a rozsah všech údajů vykazovaných do Intrastatu, s mimořádným zaměřením na fakturovanou hodnotu zboží, nové kódy povahy transakcí, třístranný obchod a kombinovanou nomenklaturu zboží
11. Opravy a upřesňování údajů ve výkazech pro Intrastat
12. Dobropisy
13. Informace o kontrolách správného provádění Intrastatu
14. Požadované dokumentaci při těchto kontrolách a sankcích za zjištěné chyby 

Pro členy SÚ
2 078 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 178 Kč
včetně 21% DPH