Inventarizace - Příprava účetní závěrky podnikatelů za rok 2022

Kurz č. 24030

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín čtvrtek 15. prosince 2022
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hotel Alessandria - salonek č. 2 ve 3. patře hotelu, Třída SNP 733, Hradec Králové

Program kurzu

1. Příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti
2. Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech, inventarizace z pohledu DPH – náležitosti likvidačních protokolů
3. Účetní a daňové odpisy-novelizace zákona o daních z příjmů v oblasti odpisů
4. Opravné položky k pohledávkám – účetní a daňový pohled, včetně problematiky cizích měn
5. Rezervy účetní a daňové
6. Časové rozlišení nákladů a výnosů včetně cizoměnových
7. Dohadné položky
8. Náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů (daňové a nedaňové) – časté chyby a omyly
10. Kursové rozdíly
11. České účetní standardy
12. Interpretace NÚR týkající se probírané problematiky hlavně se zaměřením na cizí měny v účetnictví:
- I–18 Dohadné položky v cizí měně
- I-37 Časové rozlišení a cizí měna
- I-43 Poskytnuté zálohy v cizí měně
- I-47 Přijaté zálohy v cizí měněSEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.400,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.500,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 400 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 500 Kč
včetně 21% DPH