Konsolidační vyhláška státu v praxi roku 2018 - předávání podkladů pro konsolidované účetní jednotky

Kurz č. 21825

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, daňová poradkyně a soudní znalkyně v oboru ekonomika
Termín pátek 13. dubna 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

 • Účetní jednotky, na které se vztahuje povinnost konsolidace
 • Podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačního celku státu
 • Dílčí konsolidační celky
 • Stravující jednotka a její informační povinnost
 • Forma a způsob předávání konsolidovaných účetních záznamů
 • Termíny předávání do CSUIS
 • Vzájemné odsouhlasování pohledávek a závazků
 • Pomocný konsolidační přehled
 • PAP
 • Výkazy za Českou republiku
 • Informační zdroje
Pro členy SÚ
2 000 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 200 Kč
včetně 21% DPH