KURZ: Kurz účetnictví pro začínající a mírně pokročilé účetní příspěvkových organizací

Kurz č. 23092

Přednáší Ing. Daniela Burianová, LL.M.
auditor a daňový poradce, specialistka na účetnictví neziskové sféry
Termín 13. září – 1. října 2021
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo T-STRING a.s. - zasedací místnost, Masarykovo nám. 1484, Pardubice

Program kurzu

Kurz pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou SALVEA Pardubice - www.seminare-pardubice.cz

Data konání jednotlivých bloků:
- 13. září 2021(pondělí)
- 15. září 2021 (středa)
- 17. září 2021 (pátek)
- 30. září 2021 (čtvrtek)
- 1. října 2021 (pátek)

Harmonogram přednáškového dne:
- přednášky se konají ve výše uvedených dnech vždy od 8.30 do 13.30 hodin (prezence je od 8.00 hodin)

Program kurzu:
1. Základní legislativa příspěvkových organizací, principy a zásady podvojného účetnictví, finanční kontrola dle zákona 320/2001 Sb. a povinnosti z ní vyplývající pro příspěvkové organizace
2. Finanční prostředky, zásoby, zúčtovací vztahy - pohledávky, závazky, zálohy, časové rozlišení a dohadné položky
3. Majetek a jeho evidence, odpisování, fondy, rozpočtová pravidla hospodaření příspěvkových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb. , zřizovací listina
4. Náklady a výnosy a jejich časové rozlišení, rozpočet, oddělená evidence nákladů a výnosů dotací, středisek, atd.
5. Daně – základní přehled ohledně daně z příjmů, DPH a silniční daně, zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob

Pro členy SÚ
9 559 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
9 680 Kč
včetně 21% DPH