Majetek z pohledu účetnictví a daní - dle platné legislativy pro rok 2017 a 2018

Kurz č. 21815

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín čtvrtek 1. března 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cíl semináře: Majetek z pohledu účetního a daňového dle platné legislativy pro rok 2017 a 2018  a také z pohledu inventarizace – podklad pro účetní závěrku za rok 2017.

Obsah:
1. Dlouhodobý majetek podle zákona o účetnictví
- Oceňování hmotného a nehmotného majetku dle účetnictví.
- Český účetní standard dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
- Odpisy účetní – návaznost na poslední změny včetně změn u nájemného a finančním leasingu – příklady – odpisy rovnoměrné a zrychlené
- Metoda komponentního odepisování versus rezervy na opravy hmotného majetku z pohledu zákona, zbytková hodnota - příklady
- Technické zhodnocení majetku - rekonstrukce, modernizace, přístavby, nástavby a stavební úpravy nemovitého majetku, opravy kontra technické zhodnocení, tech. zhodnocení dle vyhlášky 500/2002 Sb. oproti zákonu o daních z příjmů
- Opravy a udržování majetku vlastního a opravy a udržování majetku pronajatého (propachtovaného)
- Inventarizace majetku – lhůty, provádění, inventarizační soupisy, druhy inventur, povinnosti vyplývající ze zákona o UCT a vyhlášky 270/2010 Sb.
2. Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách – změny od 1.7.2017
- Oceňování majetku dle ZDP, rozdíly oproti účetnictví.
- Daňové a účetní odpisy, rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy.
- Technické zhodnocení po poslední novele 170/2017 Sb.
- Změny u odpisování nehmotného majetku od 1.7.2017
- Majetek vyloučený z odpisování
- Paušál na auto a vazba na DPH, příklady využití
- Leasing z hlediska účetního a daňového v příkladech - změny od 1.7.2017
- Pokyn D-22 – výklad GFŘ zákona o daních z příjmů
- Tvorba daňových rezerv – opravy majetku, solární panely
3. Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o DPH
- Informace GFŘ k věcem nemovitým – příklady
- Nový režim pro manka a škody na obchodním majetku – rozsáhlá informace GFŘ zveřejněná 19.6.2017 s podrobným postupem a příklady dokonce v návaznosti na účetnictví! a inventarizaci

V přednášce zohledněny změny na základě novely daňových zákonů 170/2017 Sb. od 1.7.2017

 

Pro členy SÚ
1 950 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 100 Kč
včetně 21% DPH