Majetek z pohledu účetního a daňového dle platné legislativy pro rok 2022 ......... on-line školení

Kurz č. 24073

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín středa 14. září 2022
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo on-line

Program kurzu

1. Dlouhodobý majetek podle zákona o účetnictví
- Oceňování hmotného a nehmotného majetku dle účetnictví
- Český účetní standard dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
- Odpisy účetní
- Metoda komponentního odepisování versus rezervy na opravy hmotného majetku, zbytková hodnota - příklady
- Technické zhodnocení majetku - rekonstrukce, modernizace, přístavby, nástavby a stavební úpravy nemovitého majetku, opravy kontra technické zhodnocení, technické zhodnocení dle vyhlášky 500/2002 Sb. oproti zákonu o daních z příjmů
- Opravy a udržování majetku vlastního a opravy a udržování majetku pronajatého (propachtovaného)
- Inventarizace majetku – lhůty, provádění, inventarizační soupisy, druhy inventur, povinnosti vyplývající ze zákona o UCT a vyhlášky 270/2010 Sb.
2. Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o daních z příjmů – změny od 1.1.2021 – novela 609/2020 Sb. zákona o daních z příjmů
- Oceňování majetku dle ZDP, rozdíly oproti účetnictví
- Zvýšení PC pro hmotný majetek a technické zhodnocení na 80 tis. Kč
- Zrušení kategorie nehmotného majetku
- Mimořádné odpisy pro 1. a 2 odpisovou skupinu pro majetek nakoupený do konce roku 2021
- Majetek vyloučený z odpisování
- Paušál na auto a vazba na DPH, příklady využití
3. Pokyn D-22 – výklad GFŘ zákona o daních z příjmů
4. Tvorba daňových rezervdle zákona o rezervách
5. Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o DPH – dopad novely 609/2020 Sb.
- Změny u hmotného majetku
- Změny u pronájmu od 1.1.2021( novela 80/2019 Sb.)
6. Informace GFŘ k výše uvedené problematice DPH včetně pohledu DPH na inventarizaci majetku

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE.
Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.100,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.200,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 200 Kč
včetně 21% DPH