Majetek z pohledu účetního a daňového dle platné legislativy pro rok 2023 a změny pro rok 2024

Kurz č. 25021

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín úterý 12. prosince 2023
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hotel Alessandria - salonek č. 2 ve 3. patře hotelu, Třída SNP 733, Hradec Králové

Program kurzu

1. Dlouhodobý majetek z hlediska občanského zákoníku
2. Dlouhodobý majetek podle zákona o účetnictví
- oceňování hmotného a nehmotného majetku dle účetnictví
- Český účetní standard dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
- odpisy účetní 
- metoda komponentního odepisování versus rezervy na opravy hmotného majetku, zbytková hodnota - příklady
- technické zhodnocení majetku - rekonstrukce, modernizace, přístavby, nástavby a stavební úpravy nemovitého majetku, opravy kontra technické zhodnocení, technické zhodnocení dle vyhlášky 500/2002 Sb. oproti zákonu o daních z příjmů
- opravy a udržování majetku vlastního a opravy a udržování majetku pronajatého (propachtovaného)
- inventarizace majetku – lhůty, provádění, inventarizační soupisy, druhy inventur, povinnosti vyplývající ze zákona o UCT a vyhlášky 270/2010 Sb.
3. Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o daních z příjmů 
- oceňování majetku dle ZDP, rozdíly oproti účetnictví
- zvýšení PC pro hmotný majetek a technické zhodnocení na 80 tis. Kč
- zrušení kategorie nehmotného majetku
- mimořádné odpisy proslouženy do konce roku 2023–novela 2022 a prodloužení do dalších let na základě konsolidačního balíčku 2024
- zastropování PC vozidla kategorie M1 od 1.1.2024 včetně dopadů do odpisů
- majetek vyloučený z odpisování
4. Pokyn D-59 – výklad GFŘ zákona o daních z příjmů
5. Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o DPH 
- změny u hmotného majetku 
- zastropování odpočtu DPH u vozidla kategorie M1 od 1.1.2024
- změny u pronájmu
6. Informace GFŘ k výše uvedené problematice DPH včetně pohledu DPH na inventarizaci majetku 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.
Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.500,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.600,-- včetně DPH


Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 500 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 600 Kč
včetně 21% DPH