Moderní platformy a daňové souvislosti z nich plynoucí pro tuzemské plátce DPH v praxi roku 2018 (Facebook, Google, Amazon, eBay a další)

Kurz č. 21832

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen metodické rady Svazu účetních, specialista na přeshraniční obchod a lektor specializovaných kurzů v anglickém jazyce z oblasti managementu a podnikové ekonomiky
Termín čtvrtek 31. května 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cíl semináře: Stále více tuzemských podnikatelů využívá služeb výše uvedených platforem. Jde buď o jejich využití jako komunikačního a prodejního kanálu, díky kterému se velmi často snaží dostat do zahraničí anebo využívají placených reklamních služeb. Tento seminář slouží k rozklíčování obsahu smluvního vztahu s těmito platformami a v návaznosti na to i vyřešení daňové povinnosti vyplývající z uplatňování DPH z předmětných transakcí. V praxi se totiž velmi často setkávám s odpovědí „nevím jak mám uplatnit DPH, protože oni neposílají žádné faktury“. To bohužel není adekvátní výmluva ….

Cílová skupina: Podnikatelé využívající výše uvedených platforem v rámci svého prodeje či marketingu a účetní firmy zpracovávající tyto transakce v daních a účetnictví.

Obsah:

  • Úloha „daňového statutu“ obchodního partnera při přeshraniční fakturaci – aneb několik nezbytných zásad nutných pro správné daňové řešení v závislosti na povaze obchodního partnera
  • Osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí s tzv. B2B obchodním konceptem a při využití prodejní platformy – např. Amazon, eBay
  • Služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (splnění podmínek základního pravidla dle § 9 ZDPH) anebo dle zvláštních pravidel (viz §10 ZDPH) s důrazem na reklamu u mediálních gigantů
  • Amazon a eBay v detailu – nabízené platformy a jejich využití, stahování review, tvorba či stažení daňových dokladů v závislosti na povaze business modelu, registrace v jiných členských státech v závislosti na využitém business modelu, prodej přes platformy ve třetích zemích
  • Reklama na FB a Google – daňově včetně obsahu daňových dokladů
Pro členy SÚ
2 000 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 100 Kč
včetně 21% DPH