Moderní platformy a promítnutí do DPH, daně z příjmů a účetnictví - v praxi roku 2019 a výhled pro rok 2020 (Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB )

Kurz č. 21934

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen metodické rady Svazu účetních ČR, specialista na přeshraniční obchod a lektor specializovaných kurzů v anglickém jazyce z oblasti managementu a podnikové ekonomiky
Termín úterý 15. října 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cíl semináře: Stále více tuzemských podnikatelů využívá služeb výše uvedených on-line platforem. Buď je využívají jako prodejní a logistický kanál (zejména Amazon) při pronikání na zahraniční trhy anebo využívají placených reklamních služeb (zejména Google, Facebook). Svoje osobité postavení má on-line platforma UBER (přeprava osob) či AirBnB (platforma spojující ubytovatele a hosta).

Tento seminář slouží k rozklíčování obsahu smluvního vztahu s těmito platformami a v návaznosti na to i vyřešení daňové povinnosti vyplývající z uplatňování DPH z předmětných transakcí včetně promítnutí do účetnictví. V praxi se totiž velmi často setkávám s odpovědí „nevím jak mám uplatnit DPH, protože oni neposílají žádné faktury“. To bohužel není adekvátní výmluva ….

Cílová skupina: Podnikatelé využívající výše uvedených platforem v rámci svého prodeje či marketingu a účetní, daňoví poradci zachycující tyto transakce v daních a účetnictví.

Obsah:

 • Mezinárodní zdanění zisků aneb odpověď na otázku, zda při použití obchodních platforem nám může vzniknout v zahraniční stálá provozovna s nutností zdanit její příjmy tam
 • Změny v DPH v obchodu se zbožím přes platformy od 2020 a 2021
 • Licenční poplatky – definice a jejich zdaňování dle smluv o zamezení dvojího zdanění s promítnutím do moderních platforem, tj., zda při jejich použití vzniká povinnost uplatňovat daň srážkou
 • Osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí s tzv. B2B obchodním konceptem a při využití prodejní platformy – např. Amazon, eBay
 • Metodické pokyny GFŘ ve vztahu k platformám a jejich obsah
 • Amazon a eBay v detailu – nabízené platformy a jejich využití, definice využitelných obchodních a smluvních modelů s Amazonem ve vazbě na váš podnikatelský záměr, stahování review, tvorba či stažení daňových dokladů v závislosti na povaze business modelu (fakturace zákazníkům a přijaté faktury od Amazonu), vystavování daňových dokladů pověřením on-line platformy, registrace v jiných členských státech v závislosti na využitém business modelu, problematiky dodatečných DP u pozdě registrovaných DIČ v JČS
 • Služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (splnění podmínek základního pravidla dle § 9 ZDPH) anebo dle zvláštních pravidel (viz § 10 ZDPH) s důrazem na reklamu u mediálních gigantů
 • Facebook a Google – placená reklama na FB a Google, využití cloudových služeb a jejich zdanění, služba G Suite a další
 • UBER u smluvních partnerů a zákazníků - účetně a daňově
 • AirBnB u poskytovatelů ubytování i jejich hostů - účetně a daňově
 • Promítnutí výše uvedených transakcí přes obchodní platformy do daně z příjmů a účetnictví 
Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH