Nad daní z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 a změny pro rok 2020 ..... s Ing. Janem Vorlíčkem

Kurz č. 22004

Přednáší Ing. Jan Vorlíček
daňový specialista a dlouholetý zkušený lektor, Hradec Králové
Termín úterý 18. února 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Daňové ukončení roku 2019 z pohledu:
1. stanovení základu daně u fyzických a právnických osob z hlediska:
- druhů příjmů a daňově uplatnitelných výdajů
- posuzování rezidentů a nerezidentů
- osvobozené příjmy a pravidla pro jejich uplatňování a prokazování
- oznamovací povinnost u osvobozených příjmů
- problematika veřejně prospěšných poplatníků
- zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností
2. daňové a nedaňové výdaje a jejich uplatňování
3. nezdanitelné části základu daně (dary, úroky z úvěrů, penzijní a životní pojištění)
4. odpočitatelné položky od základu daně (ztráty z minulých období, odpočty na podporu odborného vzdělávání)
5. slevy na dani (na poplatníka, invalidní slevy, studentské odpočty, druhý z manželů, sleva za umístění dítěte, slevy v souvislosti s EET)
6. paušální výdaje a zásady pro jejich uplatnění
7. daňové zvýhodnění formou slev a daňových bonusů
8. placení daně, zálohy na daň
9. kdo a za jakých podmínek je povinen podat daňové přiznání
10. daňová přiznání u veřejně prospěšných poplatníků a společenství vlastníků jednotek
11. termíny a formy podání daňového přiznání, přílohy

Změny, související s daní z příjmů:
1. platné a účinné od roku 2020
2. neschválené, legislativně připravované

Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 500 Kč
včetně 21% DPH