Nad daní z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2020 a změny pro rok 2021 ..... s Ing. Janem Vorlíčkem - prezenční seminář a zároveň on-line školení

Kurz č. 23004

Přednáší Ing. Jan Vorlíček
daňový specialista a dlouholetý zkušený lektor, Hradec Králové
Termín čtvrtek 18. února 2021
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo HK

Program kurzu

A. Daňové ukončení roku 2020 z pohledu:
1. Stanovení základu daně u fyzických a právnických osob z hlediska
- druhů příjmů a daňově uplatnitelných výdajů
- posuzování rezidentů a nerezidentů
- osvobozené příjmy a pravidla pro jejich uplatňování a prokazování
- oznamovací povinnost u osvobozených příjmů
- problematika veřejně prospěšných poplatníků
- zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností
2. Daňové a nedaňové výdaje a jejich uplatňování
- nezdanitelné části základu daně - dary, úroky z úvěrů, penzijní a životní pojištění
- odpočitatelné položky od základu daně - ztráty z minulých období, odpočty na podporu odborného vzdělávání
- slevy na dani - na poplatníka, invalidní slevy, studentské odpočty, druhý z manželů, sleva za umístění dítěte
- paušální výdaje a zásady pro jejich uplatnění
- daňové zvýhodnění formou slev a daňových bonusů
- placení daně, zálohy na daň
3. Kdo a za jakých podmínek je povinen podat daňové přiznání
- daňová přiznání u veřejně prospěšných poplatníků a společenství vlastníků jednotek
- termíny a formy podání daňového přiznání, přílohy

B Změny, související s daní z příjmů:
1. Přijaté v průběhu roku 2020 a použitelné v tomto roce a roce 2021, především:
- uplatňování ztrát (zákon č. 299/2020 Sb.)
- změny ZDP v souvislostí se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí (zák.č.386/2020 Sb.)
2. Další případné neschválené změny - zrušení superhrubé mzdy, paušální režim daně a paušální daň, peněžité příspěvky na stravování, nehmotný a hmotný majetek

 SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 1.800,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.000,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 300 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 500 Kč
včetně 21% DPH