Náklady a výnosy z daňového a účetního hlediska - v praxi roku 2017 ....... SPECIÁLNÍ AKCE 1+1 ZDARMA

Kurz č. 21748

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce, Praha
Termín pondělí 23. října 2017
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Seminář je určen pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které řeší problematiku zdanění výnosů a uplatnění souvisejících nákladů. Cílem semináře je komplexní rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového, případně i účetního režimu, a to se zdůrazněním změn v roce 2017. Součástí výkladu bude i postup při transformaci účetního výsledku na daňový, včetně příkladů k probírané problematice.

Program:
- účetní a daňové vymezení nákladů a výnosů a jejich vzájemná vazba
- charakteristika výnosů z pohledu daní (příklady výnosů, které nejsou předmětem zdanění nebo jsou osvobozeny)
- způsoby zdanění výnosů daní z příjmů (u fyzických osob, u právnických osob, zvláštní sazba daně, samostatný základ daně)
- daňové a nedaňové náklady (základní podmínky pro vznik daňového nákladu, příklady daňového režimu některých nákladů s upozorněním na rozdíly mezi daněmi a účetnictvím)
- úprava účetního výsledu hospodaření na daňový (základní pravidla a postupy podle § 23 ZDP v příkladech)

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny novinky v roce 2017 ve srovnání s předchozím stavem.

SPECIÁLNÍ AKCE 1 + 1 ZDARMA ....... Objednejte 2 osoby, zaplatíte jen za 1 :-)

Pro členy SÚ
1 900 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 000 Kč
včetně 21% DPH