Novela zákona o DPH pro rok 2019

Kurz č. 21846

Pozor! Kurz je již téměř obsazen.

Přednáší Ing. Václav Benda
BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH
Termín středa 19. prosince 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hotel Černigov Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1458, Hradec Králové - kongresový sál v přízemí hotelu

Program kurzu

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH pro rok 2019 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.

Program:
- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách pro rok 2019
- navrhované změny ve vymezení základních pojmů, včetně definice dotace k ceně
- praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019
- místo plnění a změna pravidel pro digitální služby v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH
- uplatňování DPH u poukazů v roce 2019 ve vazbě na směrnici o DPH
- vystavování daňových dokladů a změny pro rok 2019
- základ daně, výpočet daně opravy základu daně, včetně rozšíření možnosti oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019
- sazby daně v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019 ve vazbě na novelizaci zákona o evidenci tržeb
- osvobození od  daně, včetně změn u dodání a nájmu nemovité věci
- nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci při jejich dodání a další změny pro rok 2019
- režim přenesení daňové povinnosti a očekávané změny pro rok 2019
- správa daně v tuzemsku a změny pro rok 2019
- aktuální problémy při podávání kontrolních hlášení a změny pro rok 2019

 

 

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH