Novela zákona o DPH v roce 2021 včetně změn novely daňového řádu v DPH

Kurz č. 23016

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen metodické rady Svazu účetních, specialista na přeshraniční obchod, autor odborných článků pro účetní, daňové poradce, ekonomy
Termín pondělí 8. února 2021
Začátek

 9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou Intellego Olomouc

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Komu je školení určeno:
Školení je určeno zájemcům o problematiku uplatňování DPH – především tedy finančním účetním, ekonomům, poradcům, atd.


Cíl školení:
Školení si klade za cíl představit změny a novinky, které přináší novela pro rok 2021 včetně aktuálních problémů v praxi. Účastníci získají informace o současné legislativě, aktuálních a připravovaných změnách.

Program školení: 
1.  Nadměrný odpočet v DPH a změny ve způsobu jeho stanovení a vyplácení od roku 2021 v návaznosti na novelu Daňového řádu
2. Judikatura ohledně zadržovaných odpočtů daňovou správou
3. Pronájmy v DPH od 1.1.2021 v důsledku zásadní změny § 56a 
4. Prodej zboží na dálku – definice, vstupní předpoklady, obvyklé obchodní modely dotčené touto změnou
5. Rozšíření režimu jednoho správního místa pro prodej zboží na dálku
6. Snížení limitů pro odchylné stanovení místa zdanitelného plnění u prodeje zboží na dálku oproti současným odchylkám u tzv. limitu pro zasílání
7. Dovoz zboží na dálku 
8. Zrušení osvobození od DPH u dovozu zboží nepatrné hodnoty dle § 71 ZDPH
9. Nový postup u dovozu zboží osobám nepovinným k dani
10. Zavedení institutu elektronického rozhraní do legislativy DPH od roku 2021
11. Zavedení právní fikce do využití elektronického rozhraní při uskutečnění plnění zákazníkovi
12. Hlášení MOSS a jeho využití před novelou ZDPH 2021 a hlášení MOSS a jeho využití od roku 2021
13. Zavedení tuzemského plošného přenesení daňové povinnosti
14. Aktuální problémy v DPH – zejména uzavření roku v DPH a poslední daňové přiznání za kalendářní rok

Pro členy SÚ
1 715 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
1 815 Kč
včetně 21% DPH