Oceňování v daních a účetnictví v praxi roku 2019

Kurz č. 21925

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce, Praha
Termín pondělí 7. října 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Určeno:
Seminář je určen pro účetní, účetní a daňové poradce, ekonomy a daňové metodiky.

Program:
- Ocenění majetku a závazků z hlediska účetnictví - vymezení ocenění v zákoně o účetnictví, související postupy dle prováděcích vyhlášek
- Ocenění z hlediska daní z příjmů - ocenění nepeněžního příjmu vč. pravidel pro zaměstnance, pronajímatele nebo veřejně prospěšné poplatníky, pravidla pro určení vstupní ceny majetku
- Vymezení nabývací ceny podílu, aplikace ocenění v daňové evidenci, problematika ceny obvyklé, majetkového prospěchu a další
- Ocenění z hlediska daně z přidané hodnoty - zejména ve vztahu k bezúplatným plněním a u spojených osob
- Aplikace ocenění v dalších daňových zákonech - např. pro účely zdanění daní z nabytí nemovitých věcí
- Související problematika - co lze nalézt v zákoně o oceňování majetku a kdy daňové zákony předpokládaní využití služeb znalce

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH